Anton Paar Logo

Informacje o charakterze prawnym

 

 

Anton Paar Poland Sp. z o.o.

ul. Hołubcowa 123

02-854 Warszawa

POLAND

info.pl@anton-paar.com

 

Właściciel:
Anton Paar GmbH

Prezes zarządu:
Piotr Kubas

Numer identyfikacji podatkowej:
PL 7792409575

Dane banku:
Bank Pekao SA
IBAN: PL94124060031111001048753471
BIC: PKOPPLPW